Národní park
Bavorský les

ÿþ

Houby

Houby (Photo: Joachim Hußlein)

Houby jsou velmi významnými živými organismy v téměř všech ekosystémech ze dvou důvodů. Jednak jsou neobyčejně druhově bohatou skupinou; podle odhadů po hmyzu druhou nejpočetnější na zeměkouli. A dále jsou díky rozmanitosti způsobu života také důležité pro fungování ekosystémů. Bez mykorrhizy (vzájemně prospěšný vztah mezi stromem a houbou) by např. stromy v našem národním parku nemohly dorůstat výšek i přes 50 m; hyfy hub podporují velmi významnou měrou příjem vody a živin u jedle, smrku a buku.

Řada druhů hub národního parku, vytvářejících takové soužití, patří do skupiny hub stopkovýtrusných (Basidiomyceten). Tato skupina hub je v národním parku relativně dobře prozkoumána. Celkem byl dosud v národním parku prokázán výskyt ca 1 300 druhů stopkovýtrusných hub. Vedle mykorrhizních hub k nim ovšem patří i množství druhů hub, rozkládajících dřevo a hrabanku.

Právě rozkladači dřevní hmoty hrají v národním parku velmi důležitou roli. Zatímco v hospodářském lese je dřevo jako zdroj dřevorozkladným houbám neustále odnímáno, v národním parku se tyto houby mohou nerušeně vyvíjet. Díky polomům, vývratům a kůrovcům se vytvořila množství odumřelého dřeva jinak nalezitelná pouze v pralesních porostech. Neudivuje proto, že právě proto se lze v národním parku setkat s druhy hub, které se i v celosvětovém měřítku staly velmi vzácnými. Některé z nich se v rámci Německa vyskytují již jen v Národním parku Bavorský les.


ÿþ