Národní park
Bavorský les

ÿþ

Historie využívání území

Historie využívání území

Již kolem pol. 19. stol. se objevily první návrhy, aby byly ochráněny dílčí části dnešního území národního parku z důvodu své blízkosti přírodnímu stavu. V r. 1969 nakonec Bavorský zemský parlament vyhlásil komplex státního lesa mezi vrcholy Roklanu a Luzného za první německý národní park. V r. 1997 byl původní Národní park Bavorský les s plochou 13 000 ha rozšířen na dnešních 24 222 ha. Společně s v r. 1991 vyhlášeným Národním parkem Šumava vytváří největší souvislé lesní chráněné území ve střední Evropě.


ÿþ