Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

Projektová oblast


Národní park Bavorský les se rozprostírá okolo hor Falkenstein, Roklan a Luzný podél bavorsko-české hranice. Založen byl v roce 1970 a je tak nejstarším národním parkem v Německu a zároveň průkopníkem filozofie „Přírodu nechme být přírodou“ platící dnes pro všechny národní parky ve Spolkové Republice Německo. Na rozloze více než 240 čtverečních kilometrů chrání národní park lesnatou krajinu hor Střední Evropy s jejími ros-tlinnými a živočišnými společenstvy, která se zde mohou vyvíjet podle svých vlastních pravidel.

Oblast Národního parku Bavorský les byla zařazena do sítě Natura 2000 v roce 1998. Na evropské úrovni představuje zásadní stavební kámen tohoto systému a to především díky ochraně obzvláště ohrožených stanovišť, jako jsou rašeliniště, rašelinné lesy či druhově pestré smilkové trávníky. Dále národní park poskytuje útočiště pro Naturou zvláště chráněné druhy – např. čápa černého, vranku a střevlíka Menétriesova.

Následující obrázek znázorňuje rozmístění jednotlivých dílčích aktivit. Pro zvětšení na něj klikněte.