Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

LIFE+ Program

Schwarzstorchfamilie (Foto Michael Göggelmann)

Systém chráněných stanovišť Natura 2000 byl založen na popud EU začátkem 90. let 20 stol. na základě směrnic o ochraně přírodních staništ a volně žijících ptáků. Cílem je trvalé zachování biologické rozmanitosti.

LIFE+ (L' Instrument Financier pour l'Environnement) je finanční nástroj EU, který slouží k zlepšení stavu chráněných oblastí v rámci Natury 2000.