Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

LIFE+ Organizce a podpora

Podpora LIFE+ Projekt

Projekt je koordinován a realizován Správou národního parku Bavorský les.

Za účelem bezproblémového průběhu projektu byl založen pracovní výbor, který se skládá ze zástupců příslušných úřadů ochrany přírody a ze zástupců Správy národího parku.

Projekt je dále podporován tzv. doprovodnou pracovní skupinou, jejíž členové jsou představitelé zainteresovaných zvláštních úřadů, dotčených obcí a různých jiných organizací.