Národní park
Bavorský les

ÿþ

Hřiště a místa pro grilování

Spielplatz im Wanderpark Bayerisch Eisenstein (Foto: Maria Hußlein)

V národním parku je na různých označených místech dovoleno rozdělat otevřený oheň nebo si na grilu připravit donesené potraviny.

Přitom ale prosím nezapomeňte na to, že rozdělávat oheň je v lese přísně zakázáno, protože je to nebezpečné! Na vyhrazených místech pro grilování a ohništích je to výjimečně povoleno.

Pokud se zvedne vítr nebo vylétá-li z ohně velké množství jisker, musíte oheň okamžitě uhasit. Les se dá snadno změnit na popel!

Skupiny nad 15 osob se musí nahlásit a vyzvednout si povolení správy národního parku.

Kontakt a přihlášení:

Fredenbrücke, Sandriegel a Waldspielgelände:

Centrum národního parku Lusen
Hans-Eisenmann-Haus (Dům Hanse Eisenmanna)
Tel.: 0049 - 8558 96150

Weiße Brücke a Zwieslerwaldhaus:

Centrum národního parku Falkenstein
Haus zur Wildnis (Dům divočiny)
Tel.: 0049 - 9922 50020

Dodržujte prosím následující pravidla:

Na všech ohništích je k dispozici přiměřené množství dřeva na otop. Není dovoleno přinášet dřevo z okolních lesních porostů.

Pokud místo opouštíte, musí být oheň uhašen bezpečně! Pozorujte proto ohniště, dokud nevyhasnou žhavé uhlíky.

Místo na grilování bylo financováno i z vašich daní. Starejte se proto o něj tak, jako by bylo vaše vlastní.

Místo po sobě zanechte alespoň v takovém pořádku, v jakém jste ho našli.

Rozdělávání a udržování ohně je povoleno pouze od 8 do 19 hodin.


ÿþ