Národní park
Bavorský les

ÿþ

„Příroda pro všechny“ v Národním parku Bavorský les

Príroda pro vsechny v Národním parku Bavorský les (Foto: Alice Alteneder)

Region Národního parku

Snaha okresu Freyung-Grafenau získat dotace na zajištění podmínek bezbarierérového turismu a úpravu bezbariérového přístupu do návštěvnických zařízení je Správou Národního parku široce podporována. Pro vybudování regionu bez bariér, který je vhodnou destinací pro dovolené, je však nutné položit mnoho základových kamenů, které do sebe musí zapadat.

Bezbariérová dostupnost

Všechna zařízení Národního parku a nejdůležitější výchozí místa v Národním parku jsou pokryty spolehlivým systémem veřejné dopravy vlaků Waldbahn a autobusů Igelbus, a to především v létě. O rozsahu veřejné dopravy v zimě je třeba se aktuálně informovat.

Možnosti přenocování s bezbariérovým přístupem

Již nyní některá zařízení v Národním parku podnikají kroky k odstranění bariér, avšak jejich potenciál ještě není ani zdaleka vyčerpán.

Bezbariérové výletní cíle a nabídka prohlídek s průvodcem

Díky odstraňování bariér v krajině i v zařízeních Národního parku byla nedávno rozšířena nabídka pěších výletů s doprovodem pro skupiny s nejrůznějšími zdravotními omezeními rozšířena. Správa NP klade důraz na odpovídající proškolení spolupracovníků a postupně nabídku aktivit rozšiřuje.


ÿþ