Národní park
Bavorský les

ÿþ

„Příroda pro všechny“ v Národním parku Bavorský les

„Příroda pro všechny“ v Národním parku Bavorský les (Photo: Maria Hußlein)

V prosinci roku 2010 byla Evropskou unií ratifikována konvence OSN o právech osob s postižením. V této mezinárodní smlouvě byla lidská práva pro postižené osoby konkretizována, za účelem umožnit jim stejnoměrný stupeň integrace do společnosti (inkluze). Také pro stále více stárnoucí populaci jsou například snadno schůdné cesty nebo mírná stoupání a klesání nezbytnými předpoklady přístupnosti mnoha zařízení a areálů.

Naším cílem je vytvořením bezbariérových přístupů – pozvat k návštěvě Národního parku a jeho zařízení všechny lidi bez rozdílu postižení či omezení. Naplnění požadavku na dostupnost „obvyklým způsobem, bez nadbytečných obtíží a v zásadě bez cizí pomoci“ (§ 4 Behindertengleichstellungsgesetz) jen bohužel v přírodě jen obtížně dosažitelné. Jedinečnost a neustálé změny jsou podstatou přírody – především v národních parcích, kde heslo „nechat přírodu přírodou“ je nejvyšším přikázáním. I tak si však Správa Národního parku Bavorský les klade za úkol, zaměřit se v návštěvnických zařízeních a v terénu na vytvoření bezbariérových přístupů v maximální míře, abychom tak umožnili užít si přírodu co nejvíce návštěvníkům.


ÿþ