Národní park
Bavorský les

ÿþ

„Příroda pro všechny“ v Národním parku Bavorský les

Príroda pro vsechny v Národním parku Bavorský les (Foto: Maria Hußlein)

Centrum Národního parku Lusen

Dům Hanse-Einsenmanna (Hans Einsenmann Haus)

Informace o národním parku a 800 m2 velká trvalá výstava “Cesta do přírody - Příběh člověka a lesa“,
dále obchod se suvenýry Národního parku, čtenářská galerie a filmový sál, kavárna Eisenmann. Kompletní bezbariérový přístup. Vstup zdarma. Otevírací doba: 9 – 17 hod., od druhého listopadového týdne do 25. 12. (včetně) zavřeno.

Venkovní botanická a geologická expozice:

Stovky druhů rostlin uspořádaných podle jejich oblastí výskytu jsou opatřeny tabulkami se jmény. Ve velkorysé venkovní instalaci jsou také pro region typické horniny s popiskami a vysvětlivkami.

Okružní cesta s bezbariérovým přístupem pro kočárky a vozíčkáře. Ve vyvýšených záhonech jsou pro park typické rostliny. Součástí areálu je také cesta se vzorky dřeva k ohmatání pro slepce a zrakově postižené a hmatová a čichová stěna s označeními v Braillově písmu a s hmatatelnými písmeny. Doprovodná osoba je doporučena.

Venkovní areál se zvířaty

Spatřete vlka, rysa nebo medvěda! Velká obora s více jak 30 zvířaty z oblasti horských lesů. Bezbariérová okružní cesta s bezbariérovými toaletami při cestě. Místy se vyskytují prudší stoupání a doprovodná osoba je doporučena.

Cesta v korunách stromů

Projděte se 8 až 25 metrů nad zemí lesa v nedotčené přírodě a užijte si tuto jedinečnou perspektivu. Pro vozíčkáře a kočárky je přístup možný až na 40 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Pohodlný nástup na stezku zajistí výtah u vstupu na stezku.

Po předchozí domluvě je možné si vozíčky a chodítka zdarma vypůjčit. Aktuální informace o otevírací době získáte na webových stránkách Cesty v korunách stromů nebo na telefonu: 08558 974074.

NAVIGACE: Böhmstraße 41, 94556 Neuschönau.
Z parkoviště P1 jsou bezbariérově dostupná všechna zařízení.
Toalety pro osoby s omezením jsou na parkovišti a v Centru „Hans-Eisenmann-Haus“


ÿþ