Národní park
Bavorský les

ÿþ

Poloha Národního parku Bavorský les

Lage des Nationalparks Bayerischer Wald

Národní park Bavorský les leží ve východním Bavorsku na hranici s Českou republikou. Byl vyhlášen 7.října 1970 jako první Národní park v Německu. Od svého rozšíření 1.srpna 1997 má celkovou výměru 24 250 hektarů. Společně bezprostředně sousedícím českým Národním parkem Šumava tvoří Bavorský les největší souvislou zalesněnou krajinu ve Střední Evropě.

Nejvyššími vrcholy Národního parku jsou Velký Falkenstein (1305 m), Luzný (1373 m) a Velký Roklan (1453 m). Vedle horských smrčin nejvyšších poloh zde leží i ekologicky cenná rašeliniště s typickými jezírky, nazvývanými oka, například Latschensee a tzv. Schachten, historické pastviny.

Vedle horských smrčin jsou zde chráněny i horské smíšené lesy, kde se ke smrku připojuje jedle a buk a podmáčené jehličnaté lesy údolních poloh.

Protože je zde vývoji přírody opět ponechán volný průběh, nezasahuje člověk ani při zdánlivých katastrofách jako např. plošné kůrovcové napadení. Jeho důsledkem odumřely v devadesátých letech 20.století horské smrkové lesy na velké části hřebenových poloh, což vyvolalo u obyvatel okolního regionu kontroverzní diskuse, v kterých se ukazuje i rozdílné chápání pojmu divočina.

S více jak 700 000 návštěvníky ročně je Národní park významným hospodářským faktorem v ekonomicky slabém regionu Bavorského lesa.


ÿþ