Národní park
Bavorský les

ÿþ

Výběhy zvířat v Návštěvnickém centrum Lusen

Výběhy zvířat v Návštěvnickém centrum Lusen (Photo: Alice Alteneder)

Pod hustým baldachýnem středoevropských listnatých i jehličnatých lesů, kam jen slabě pronikají sluneční paprsky, roste jen velmi málo energii obsahujících potravin - příliš málo pro velké množství volně žijících živočichů. Navíc by bylo velmi obtížné na omezené ploše udržet bohatě strukturované lesy, a proto byl vytvořen 200 hektarový areál s rozsáhlými výběhy a voliérami, ve kterých se představuje 45 druhů místní původní fauny. Doprovodné informační tabule uvádějí informace o jejich životních nárocích a zapojení do místního ekosystému.

Chov divokých zvířat v klecích, tedy jakási analogie zoologické zahrady, je způsob jen těžko slučitelný s posláním národního parku, ale již vládní nařízení, kterým byl Národní park Bavorský les zřízen, předpokládalo, že bude zřízen areál s velkými výběhy, kde se budou moci návštěvníci seznámit se zdejší původní faunou.

Pro projití 7 km dlouhého okruhu je třeba mít 3- 4 hodiny času. Dvě zkratky umožňují zkrátit procházku na 3 km variantu a vrátit do výchozího bodu po cca 1 ½ hodiny.

Všechny stezky v areálu jsou vhodné pro vozíčkáře. Přístupnost a schůdnost v zimě může být omezena.

Co je v areálu k vidění?

V pestré lesní krajině na okraji Národního parku mezi obcemi Neuschönau a Altschönau bylo na ploše 250 ha postaveno celkem 16 velkých výběhů a voliér. Zde v současné době žije 36 různých druhů ptáků a savců, kteří jsou reprezentanty původní místní fauny. Prostorné výběhy (s plochou cca 40ha) velmi citlivě využívají místní pestrá terénní stanoviště a nabízejí svým obyvatelům vhodný terén pro veškeré jejich aktivity - běh, lezení, plavání, spaní, a také mají možnost se zcela skrýt před očima návštěvníků.

Jak si naplánovat návštěvu?

Bevor Sie zu einer Wanderung durchs Tierfreigelände aufbrechen, empfehlen wir Ihnen sich am besten im Besucherzentrum „Hans Eisenmann-Haus“ aktuell zu informieren. Hier erhalten Sie von unserem geschulten Personal Empfehlungen zu Führungsangeboten und eine individuelle Beratung, wie Sie Ihren Besuch optimal gestalten können.

Přístup

Hlavní vchod do areálu je umístěn u parkoviště P1, v blízkosti návštěvnického centra "Dům Hans Eisenmanna" v Neuschönau. Do areálu můžete také vstoupit z parkoviště u Altschönau a ze silnice Böhmstraße. Vstup do areálu s výběhy zvířat je zdarma, ale na parkovišti je třeba uhradit parkovné!

K areálu s výběhy zvířat se můžete dostat buď z parkovišť, tzn. přijet vlastním autem, na kole, anebo v období do 15. května do 4. listopadu můžete využít místní veřejnou dopravu (tzv. Igle BUS – ekologická autobusová doprava v regionu Národního parku).

Parkovací poplatky:

Auto: 1,00 € / hodina - max. 5,00 € / den
Autobus: 3,00 € / hodina - max. 10,00 € / den.
Parkování je placené od 8:00 do 19:00 hodin.
Parkování je povoleno do 22:00 hodin, nocování na parkovištích není dovoleno.

Návštěvní hodiny

Areál s výběhy zvířat je otevřen celoročně a přístupný 24 hodin denně, v zimě jsou cesty v areálu prohrnuty a ošetřeny posypem! Cesty pro návštěvníky jsou velmi dobře značené a vhodné pro kočárky i invalidní vozíky.

Občerstvení

Občerstvení se nabízí na parkovišti v blízkosti návštěvnického centra „Dům Hans Eisenmanna“ a cca 300 metrů od parkoviště u Altschönau, přímo v obci Altschönau.

Toalety, přebalovací místnosti

Na parkovišti u návštěvnického centra.
Jednoduché toalety se nacházejí také na parkovišti Altschönau a na vycházkové trase v areálu.ÿþ