Národní park
Bavorský les

ÿþ

Botanická zahrada

Botanická zahradae

Velká „přírodní zahrada“ se nachází na mírném svahu v blízkosti Domu Hans Eisenmanna nedaleko obce Neuschönau.

Nabízí zvláštní příležitost dozvědět se snadno a kdykoliv v průběhu ročního cyklu něco nového o krásných rostlinách typických pro zdejší lesní oblast.

Při procházce čtyřhektarovou botanickou zahradou můžete potkat více jak 700 různých druhů rostlin, které jsou rozděleny do skupin podle stanovišť typických pro jejich výskyt.

Všechny rostliny jsou označeny, a proto máte ideální příležitost seznámit se s názvy kvetoucích rostlin, travin a kapradin, které potkáte na túrách či procházkách po Národním parku. Zde je můžete vidět znovu a určit.

Začněte prohlídku u vchodu do "Domu Hans Eisenmanna". Pokud si chcete odvést zajímavý suvenýr, můžete si v „Domu Hans Eisenmanna" koupit některý ze vzácných druhů pěstovaných v naší zahradě. Tyto rostliny jsou přebytkem našich výpěstků.

Botanická zahrada je propojená s venkovní geologickou expozicí, kde jsou prezentovány typické horniny Národního parku.

Trasy vhodné pro kočárky a vozíčkáře stezka jsou proznačeny.


ÿþ