Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

Jeskyně doby kamenné v areálu s Výběhy zvířat

Jeskyně doby kamenné (Photo: Alice Alteneder)

Cesta do časů doby ledové v Bavorském lese

Pohled do minulosti začíná v jeskyni doby kamenné cestou do pravěku.

Tehdy byla v oblasti dnešního Bavorského lesa jen řídce osídlená lesní krajina - domov jelena evropského. V průběhu milionů let se změnami klimatu a působení m člověka krajina proměňovala. V teplých klimatických obdobích byla zdejší krajina porostlá bohatou vegetací, která byla bohatě obydlena divokou zvěří. Teplo a vlhko přispívalo k erozi hornin a místních půd.

Asi před dva milióny lety došlo k radikální klimatické změně a v nadcházejících desetiletích a stoletích docházelo ke střídání dlouhých období chladného počasí s krátkými teplými obdobími.

Doposud zde rostoucí lesní druhy se začaly přesouvat do teplejších jižních oblastí. Zdejší vegetaci začaly na místech nepokrytých ledem dominovat skromnější a chladu odolnější trávy, keříky a lišejníky. Tundra pokrývala velké části zdejší krajiny a z chladných stepí sem začaly přicházet jiné druhy. S nimi putovali také divoký kůň, sob, pižmoň, mamut a nosorožci. Mnohé z těchto druhů sezónně migrovali a v interiéru dnešního Bavorského lesa se mohli objevovat pouze dočasně.

Jaké to bylo, když se naši předkové setkali s tehdejšími velkými zvířaty, která obávala krajinu Bavorského lesa v době ledové?

U výběhů zvířat nedaleko Ludwigsthalu si můžeme tuto zkušenost našich předků alespoň vzdáleně připomenout. Je vzrušující si představit setkání se zubry, divokým turem či koňmi tváří v tvář těmto živočichům. Návštěvnická trasa nás přivede také do temné jeskyně, kde impozantní jeskynní malby dokáží realisticky nastínit vnímání volně žijících živočichů.

Barevnou hlinkou vyvedené obrazy divokého skotu a koní volně se vznášejících na kamenných stěnách dokládají mimořádné pozorovací nadání „starých mistrů“, a také potrhují mimořádné city, které měli naši předci k velkým savcům.

Informativní film, diagramy a 3D animace ilustrují i změnu klimatu, krajiny a volně žijících zvířat od poslední doby ledové až po počátek Holocénu, a snaží se ukázat, jak člověk dokázal lovem a novými technologiemi ovlivňovat životní prostředí a reagovat na změny klimatu.

Návštěvní hodiny

Od 26. 12. do 31. 3. denně od 9:00 do 16.30 hodin.
Od 1. 4. do prvního listopadového týdne denně od 9:00 do 18:30 hodin.


ÿþ