Národní park
Bavorský les

ÿþ

Plán péče Národního parku Bavorský les

Deckblatt NationalparkplanJen v málokteré zemi Střední Evropy je možné najít takovou rozmanitost druhů a biotopů jako ve svobodném státě Bavorsko. Pro jeho obyvatele hraje neporušená příroda a zdravé životní prostředí vedle sociálních jistot stále důležitější roli. Při prosazování neporušeného životního prostředí, zachování přírody a krajiny a šetrném využívání zdrojů nastavila bavorská politika životního prostředí vysokou úroveň. Chráněným územím a zvláště národním parkům v Bavorsku přísluší v tomto ohledu významná funkce.

Nechat přírodu být přírodou, to je cíl Národního parku Bavorský les. A skutečně, nikde jinde mezi Uralem a Atlantským oceánem se lesy se svými slatěmi, horskými potoky a jezery nemohou vyvíjet na tak velké ploše podle svých vlastních prapůvodních zákonů k jedinečné a divoké lesní krajině. Založen byl 7. října 1970 jako první národní park v Německu a od svého rozšíření 1. srpna 1997 spravuje plochu 24 250 hektarů. Společně s bezprostředně sousedícím Národním parkem Šumava v Čechách tvoří Národní park Bavorský les největší souvislou lesní oblast ve Střední Evropě.

Chráněny jsou zde především smrkové lesy nejvyšších poloh, jedlo-buko-smrkové horské smíšené lesy, ale i rašeliniště a podmáčené smrčiny na úpatí hor. Výjimečně cenné jsou pralesovité rezervace na úpatí Roklanu a Falkensteinu, stejně jako historické pastviny „Schachten“ s výraznými solitérními stromy jako pozůstatkem dřívějšího hospodaření lidí. Výrazem mezinárodního respektování přístupu Národního parku Bavorský les je jeho oficiální uznání mezinárodním svazem ochrany přírody IUCN (International Union for Conservation of Nature) a jeho vyznamenání diplomem Rady Evropy v kategorii A.

Se svými ca. 760 000 návštěvníky za rok je Národní park Bavorský les se svou rozsáhlou sítí turistických stezek, četnými informačními zařízeními a bohatou nabídkou vzdělávacích akcí také významným hospodářským faktorem regionu. Jak ukázala studie Univerzity Würzburg, je ročně díky Národnímu parku vytvořen zisk v hodnotě 28 miliónů €.

V předkládaném Plánu péče Národního parku jsou na základě Nařízení o Národním parku formulovány střednědobé cíle a opatření pro rozvoj Národního parku Bavorský les. Slouží Správě Národního parku jako příručka pro její každodenní práci a poskytuje ostatním úřadům, odborným institucím a zainteresovaým občanům důležité informace.

Díky schválení Bavorským státním Ministerstvem pro výživu, zemědělství a lesy, bavorským státním Ministerstvem hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií, výboru obcí Národního parku a radě Národního parku se podařilo postavit Plán péče Národního parku na široký a pevný základ. Jsme přesvědčeni, že zásadním způsobem přispěje k cílevědomému rozvoji Národního parku v ohledu k ochraně přírody a spokojenosti obyvatel regionu a jejich hostů.


ÿþ